top of page

Inspiration fra mennesker der har større livserfaringer

Alle børn lærer fra deres forældre, skoler og venner, og når man bliver voksen er behovet for læring der faktisk stadig; ved at læse og lytte til foredrag, gå i studiegrupper eller til kurser kan kriser overkommes og livet forståes bedre, samtidigt med at man bliver bedre istand til at forstå og hjælpe andre.

Lær at tænke - martinus.dk

Martinus var forfatter og foredragsholder i København.

Hans hovedværk "Livets Bog" beskriver hvordan man ved korrekt tankegang kan forbedre sit eget og andres liv, få en logisk klar mening med livet, tilgive og forså alle andre mennesker samt blive i stand til at hjælpe og handle etisk korrekt.

Han lavede adskillige symboler der viser hans logiske udredninger af åndelige principper og har udtalt at hans værker kun er beregnet til at studeres af folk der har lidt så meget de selv aktivt søger en dybere logisk forklaring af livet.

 

Hovedtanken er at alt er retfærdigt, alle handlinger afstedkommer energetiske tilbagekomst på et senere tidspunkt og at livet går mod en stadig højere udvikling.

Den nemmeste tilgang er at gå til symbol-foredrag eller læse en af småbøgerne, men selve værket er ment som et studie hvor hans tanker skal efterprøves i dagligdagen og ikke gøres til en religion eller dogme.

Bøger og foredrag kan læses og høre på www.martinus.dk

Vis medfølelse - amma.org

Amma hjælper folk i nød over hele verden ved at støtte initiativer til velgørenhed og give knus til alle der vil have det. Hendes liv har altid været viet til kærlighed og medfølelse og har hjulpet millioner af mennesker via omsorg og praktisk handlen.

 

Hun har sørget for at fordele resourcer og arbejde til opbygning af bønehjem, skoler, børnehaver, hospitaler, universiteter, tekniske skoler, boliger til katatroferamte og genopretning af skove og naturområder.

Hendes virke foregår ved frivilligt arbejde, og hun fungerer som vejleder for dem der er interesseret i meditation, samtidig med at hun påpeger at personlig udvikling er betinget af at man gør uselvisk arbejde og tager vare på sin krop og sind.

 

Hvert efterår tager hun på turne i europa og usa hvor man kan få et kram og opleve den kærlige stemning der omgiver hende, se på www.amma.dk

Accepter dig selv - osho.com

Osho var professor i filosofi ved Japalpur universitet i sydindindien.

Han underviste i sund tankemåde og beskrev alle religioners fordele og ulemper gennem tusindvis af foredrag, hvor han også rådgav utallige mennesker om hvordan de kunne leve et bedre liv med ægte livsglæde.

 

Gennem årevis af undervisning udviklede han afspændings og katharsiske teknikker til at især vesterlændinge kunne slippe traumatiske oplevelser og destruktive tankemønstre.

 

For at undgå at blive dyrket om ufejlbarlig guru sørgede han bevidst for at sige provokerende eller ubegribelige ting, som derved beviste han ikke var perfekt, og samtidigt holde folk der var interesseret i politik eller sladder væk.

Hans aktive meditations-teknikker og foredrag er tilgængelige på www.osho.com

bottom of page